Wymiana krat mechanicznych

W dniu 02 czerwca 2016 roku zakończono montaż i uruchomienie dwóch krat mechanicznych schodkowych, typu Monoscreen RSM firmy Meva-Pol o prześwicie 3mm wraz z instalacją do płukania, odwadniania i transportu skratek.