Jubileusz 30 lecia Spółki Wodno – Ściekowej „Prosna”

Okrągły jubileusz świętuje w tym roku Spółka Wodno – Ściekowej „Prosna”. Uroczystość zorganizowana 15 kwietnia była okazją do podsumowania minionych 30 – nie zawsze łatwych – lat oraz obecnej kondycji firmy. Oczyszczalnia w Kucharach obsługuje mieszkańców Kalisza, gminy Nowe Skalmierzyce, a od 2006 roku również gminy Gołuchów.

Jubileuszowa uroczystość miała miejsce w miniony piątek w Domu Pracy Twórczej w Gołuchowie. W swoim wystąpieniu prezes Spółki Jerzy Czuba podkreślał, że pomimo początkowych problemów, zwłaszcza na przełomie lat 80. i 90. tych ubiegłego wieku, spowodowanych wyjściem ze Spółki Ostrowa Wielkopolskiego oraz zmianami polityczno-gospodarczymi kraju, przedsiębiorstwo osiągnęło zakładane cele. – 30-letnia działalność Spółki przyniosła wiele pozytywnych efektów. Dzięki zaangażowaniu wielu osób wchodzących w skład kolejnych Zarządów oraz pracowników etatowych Spółka dysponuje efektywnie działającą oczyszczalnią oraz sprawnymi kolektorami przesyłowymi – mówił Jerzy Czuba. – Ponad 40-osobowa załoga dba o majątek wartości ponad 149 mln zł. Zakład wdrożył System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004, a laboratorium zakładowe posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacyjnego (PCA).

Oficjalną działalność Spółka rozpoczęła 16 stycznia 1986 roku. W 2001 zakończono budowę oczyszczalni w Kucharach w powiecie pleszewskim. Od tego czasu spółka odbiera i oczyszcza ścieki dopływające z Kalisza, gminy Nowe Skalmierzyce, a od 2006 roku również z gminy Gołuchów. Miesięcznie to średnio około 500 tys. m3 ścieków.

Jak podkreśla prezes Czuba, ponad 15-letnie doświadczenie eksploatacyjne oraz dokształcanie załogi sprawiło, że pracownicy Spółki dysponują wiedzą technologiczną pozwalającą na osiąganie i utrzymanie parametrów ścieków oczyszczonych na poziomie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym oraz spełnianie pozostałych obowiązków środowiskowych. Od zeszłego roku Spółka Wodno – Ściekowa „Prosna” eksploatuje instalację kogeneracyjną, która zapewnia pokrycie ponad 60 % zapotrzebowania oczyszczalni w energię elektryczną oraz około 100% zapotrzebowania na energię cieplną.

Jubileusz Spółki świętowali w Gołuchowie m.in. przedstawiciele władz lokalnych samorządów: Kalisza, Nowych Skalmierzyc, Gołuchowa i Godziesz Wielkich, powiatu kaliskiego i pleszewskiego, Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz przedstawiciele zakładów pracy tworzących spółkę „Prosna”.

Na zakończenie uroczystości zasłużeni pracownicy: Maria Kowalewska oraz Witold Sitarz otrzymali okolicznościowe dyplomy i podziękowania za długoletnią pracę.