Fotografie obiektów

Widok oczyszczalni z lotu ptaka 

DCIM\100GOPRO\GOPR0396.JPG
DCIM\100GOPRO\GOPR0416.JPG

Budynek administracyjno – socjalny

Dyspozytornia

Laboratorium

Laboratorium – spektrometr absorpcji atomowej

Laboratorium – mineralizator mikrofalowy

Budynek krat oraz piaskownik napowietrzany nr 2

Piaskownik napowietrzany nr 2A z zgarniaczem łańcuchowym oraz płuczką piasku

Osadnik wstępny

Selektor, reaktor biologiczny Carrousel 2000

Reaktor biologiczny Carrousel 2000

Zagęszczacz grawitacyjny i biofiltr (na dole po prawej stronie), stacja transformatorowa (po lewej stronie), pompownia osadu zagęszczonego zmieszanego, reaktory biologiczne, osadniki wtórne

Budynek zagęszczaczy mechanicznych

Budynek operacyjny nr 12

Budynek operacyjny nr 12 A

Komory fermentacyjne oraz bufory

Budynek odwadniania osadów – wirówki dekantacyjne GEA Westfalia 

Ciąg technologiczny higienizacji osadu wapnem

Zbiorniki biogazu

Stacja dozowania PIX (siarczanu żelazowego)

Budynek zaplecza technicznego – warsztat

Kogeneratory

Kogenerator – silnik gazowy

Pompownia osadu zagęszczonego zmieszanego

Odsiarczalnia biologiczna

Plac magazynowy osadu odwodnionego

Węzeł rozdzielczo – pomiarowy biogazu

Biofiltr

Budynek archiwum

Fotowoltaika

DCIM\100GOPRO\GOPR0396.JPG