Fotografie obiektów

Zdjęcie 1. Widok oczyszczalni z lotu ptaka 

Zdjęcie 2. Budynek administracyjno – socjalny

Zdjęcie 3. Dyspozytornia

Zdjęcie 4. Laboratorium

Zdjęcie 5. Laboratorium – spektrometr absorpcji atomowej

Zdjęcie 6. Laboratorium – mineralizator mikrofalowy

Zdjęcie 7. Budynek krat oraz piaskownik napowietrzany nr 2

Piaskownik napowietrzany nr 2A z zgarniaczem łańcuchowym oraz płuczką piasku

Zdjęcie 8. Osadnik wstępny

Zdjęcie 9. Selektor, reaktor biologiczny Carrousel 2000

Zdjęcie 10. Reaktor biologiczny Carrousel 2000

Zdjęcie 11. Zagęszczacz grawitacyjny i biofiltr (na dole po prawej stronie), stacja transformatorowa (po lewej stronie), pompownia osadu zagęszczonego zmieszanego, reaktory biologiczne, osadniki wtórne

Zdjęcie 12. Budynek zagęszczaczy mechanicznych

Zdjęcie 13. Budynek operacyjny nr 12

Budynek operacyjny nr 12 A

Zdjęcie 14. Zamknięte komory fermentacyjne (ZKF nr 13A i ZKF nr 13)

Komora ZKF nr 13 (zamknięta komora fermentacji) oraz bufor

Komora ZKF nr 13A

Zdjęcie 15. Budynek odwadniania osadów
dwie wirówki dekantacyjne firmy GEA Westfalia 

prasa Kleina KS20

Zdjęcie 16. Budynek odwadniania osadu – stacja polimeru, pompy osadu

Zdjęcie 17. Ciąg technologiczny higienizacji osadu wapnem

Zdjęcie 18. Zbiornik biogazu

Zdjęcie 19. Stacja dozowania PIX (siarczanu żelazowego)

Zdjęcie 20. Budynek zaplecza technicznego

Zdjęcie 21. Kogeneratory

Zdjęcie 22. Kogenerator silnik gazowy

Zdjęcie 23. Zbiornik biogazu SATTLER

Zdjęcie 24 Pompownia osadu zagęszczonego zmieszanego

Zdjęcie 25. Stacja usuwania siloksanów z biogazu

Zdjęcie 26. Odsiarczalnia biologiczna

Zdjęcie 27. Plac magazynowy osadu odwodnionego

Zdjęcie 28.  Węzeł rozdzielczo – pomiarowy biogazu

Zdjęcie 29. Biofiltr

Zdjęcie 30. Budynek archiwum

Instalacja pompy ciepła, która zasila budynek archiwum

Zdjęcie 31. Fotowoltaika