Uprawa wierzby energetycznej

Spółka Wodno-Ściekowa „PROSNA” jest prekursorem i propagatorem uprawy wierzby krzewiastej jako sposobu zagospodarowania osadów ściekowych. Celem przedsięwzięcia jest określenie optymalnej dawki osadów ściekowych, wybór najlepszych genotypów wierzby do uprawy na terenie południowo-wschodniej Wielkopolski, a także określenie przydatność osadów do rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych działalnością człowieka.

Pierwsze plantacje wierzby na terenie Oczyszczalni Ścieków w Kucharach zostały założone wiosną 2003 roku. Trzy odmienne glebowo stanowiska na łącznym obszarze 1,80 ha zostały obsadzone zróżnicowanym materiałem genetycznym. Sadzonki pozyskano z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Posadzono 7 różnych klonów w rzędach o rozstawie 75 cm i 90 cm, odległość w rzędzie – 30 cm. Otrzymano w ten sposób obsadę 40 000 szt/ha. Nawiezienie gleby osadem ściekowym przed posadzeniem roślin umożliwiło zagospodarowanie gruntów zdewastowanych podczas budowy oczyszczalni. Zgodnie z metodyka uprawy wierzby krzewiastej zimą ścięto rośliny na plantacji (po pierwszym roku stosuje się ten zabieg w celu lepszego ukorzenienia się karp). Pozyskany materiał przeznaczono na sadzonki.

W 2004 roku powierzchnię plantacji powiększono do 5 ha obsadzając wierzbą grunty dzierżawione wcześniej przez rolników. W trakcie sezonu wegetacyjnego prowadzone były zabiegi pielęgnacyjne, walka ze szkodnikami oraz szczegółowe obserwacje reakcji roślin na zróżnicowane nawożenie osadem. Został też usprawniony proces uprawy; własnym rozwiązaniem jest przystosowanie sadzarki do warzyw na potrzeby zakładania nowych plantacji. W latach 2005-2006 dokonano kolejnych nasadzeń. Obecnie plantacja wierzby energetycznej na terenie GOŚ w Kucharach wynosi ok. 8 ha.