Kontakt

Spółka Wodno-Ściekowa „Prosna”
ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz

Adres do korespondencji:
Kuchary 52, 63-322 Gołuchów

Telefon:
62 769 66 00 – centrala
62 769 66 01 – sekretariat
62 769 66 02 – fax

NIP 618-13-52-182, REGON 001239045

Konto bankowe

Pekao S.A. 19 1240 2946 1111 0010 9370 3841