Spółka Wodno-Ściekowa "Prosna"

ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz

Spółka Wodno-Ściekowa "Prosna"

Powstała w 1986 roku. Spółka zrzesza 13 członków w tym 3 samorządy (Miasto Kalisz, Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, Gmina Gołuchów) oraz 10 zakładów z terenu Kalisza. Spółka działa w oparciu o ustawę z 20.07.2017 roku Prawo Wodne i jest wpisana do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami pod pozycją RWPO-SW 15 w dniu 4 marca 2003 roku. Siedzibą rejestrową Spółki jest Kalisz, ul. Nowy Świat 2a. Biura znajdują się na terenie oczyszczalni ścieków, Kuchary 52, 63-322 Gołuchów. Organem nadzorującym Spółkę Wodno-Ściekową „Prosna” jest Prezydent Miasta Kalisza (jako starosta powiatu grodzkiego).

Spółka jest właścicielem i eksploatatorem następujących obiektów: mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w Kucharach, kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone do rzeki Prosny o długości 0,95 km, kolektorów przerzutowych ścieków z Kalisza i Nowych Skalmierzyc o łącznej długości 17,7 km, miejskich kolektorów ściekowych o nazwach „Główny” (z „Trasą Bursztynową”), „Winiary” i „Winiary-Nestle” o łącznej długości 11,5 km oraz przepompowni ścieków przy Al. Walecznych w Kaliszu.

Głównym celem jaki stawia sobie Spółka Wodno-Ściekowa „Prosna” jest odbiór i skuteczne oczyszczanie ścieków dopływających z obsługiwanej zlewni, tj. z terenu miasta Kalisza, gminy i miasta Nowe Skalmierzyce oraz z części gminy Gołuchów. 

Poprzez swoje działania Spółka dba o ochronę wód rzeki Prosny oraz czystość wód podziemnych zlokalizowanych na obszarze objętym działalnością Spółki.

W roku 2003 Spółka wdrożyła system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO14001 i do chwili obecnej go utrzymuje, przechodząc pomyślnie kolejne audity przeprowadzone przez auditorów PRS.

Spółka Wodno-Ściekowa „Prosna” za zrealizowaną inwestycję uzyskała kilka prestiżowych nagród. Między innymi otrzymała nagrodę „HIT Wielkopolski” w dziedzinie ekologii, została laureatem „Lider Polskiej Ekologii” w konkursie Ministra Środowiska, otrzymała też tytuł „Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej„, została laureatem X edycji konkursu regionalnego „Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej” oraz laureatem X edycji konkursu okręgowego w Poznaniu. Za wprowadzenie zintegrowanego programu zagospodarowania osadów ściekowych z produkcją wierzby energetycznej Spółka otrzymała wyróżnienie w Eurokonkursie Społeczno-Gospodarczym „Przyjaciel Europy” w kategorii „Europejskie Przedsiębiorstwo Ekologiczne” oraz została Laureatem VIII edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU” pod patronatem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w kategorii Firma Przyjazna Środowisku. W 2009 Spółka otrzymała koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej z biogazu, powstającego w wyniku procesu fermentacji osadów ściekowych w ZKF i została producentem energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.