Informacje ogólne

Laboratorium Spółki Wodno-Ściekowej „Prosna” prowadzi szeroki zakres badań wód, ścieków, osadów ściekowych i gleb.

Głównym zadaniem laboratorium jest wykonywanie badań na potrzeby kontroli procesów w GOŚ w Kucharach.

Laboratorium wykonuje także badania dla klientów zewnętrznych.

Od dnia 24.10.2008r. laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 965 na wykonywanie badań, który potwierdza, że w laboratorium funkcjonuje system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.