Bariera antyodorowa na oczyszczalni ścieków w Kucharach

W dniu 7 lipca 2016r zakończono prace przy montażu i uruchomieniu bariery antyodorowej na placu magazynowym osadów odwodnionych na terenie oczyszczalni ścieków w Kucharach.

Dostawcą i wykonawcą całej instalacji była firma bioArcus z Warszawy.

Zainstalowano ponad 100 dysz zamgławiających, które rozmieszczone są w odległości ok. 2m wokół placu magazynowego osadów odwodnionych.

Do dysz zamgławiających tłoczony jest rurociągami ciśnieniowymi wodny roztwór preparatu antyodorowego, który neutralizuje powietrze odorowe.

Instalacja załącza się automatycznie według zadanego programu pracy, a całym procesem steruje centralna jednostka HSP EVO 1500.

Ponadto na terenie oczyszczalni ścieków w Kucharach  wyposażono wszystkie komory technologiczne w kominki wentylacyjne z filtrami antyodorowymi na bazie węgla aktywnego.

W komorze KR1 zainstalowano również 2 filtry antyodorowe podwłazowe firmy NIxor.