System transportu ścieków do GOŚ

Ścieki z Kalisza, Nowych Skalmierzyc oraz gminy Gołuchów transportowane są przy pomocy systemu kolektorów przerzutowych i przepompowni

 1. Kolektory przerzutowe

  Ścieki dostarczane są do oczyszczalni wybudowanymi przez Spółkę „PROSNA” kolektorami przerzutowymi:

  Z Kalisza:
  Trasa: od przepompowni przy ul. Złotej wzdłuż ul. Poznańskiej przez Kościelną Wieś – Kolonia do oczyszczalni
  Długość: 9,89 km
  Średnice w mm : Φ800 (tłoczny), Φ1200, Φ1400 (grawitacyjny)

  Z Nowych Skalmierzyc:
  Trasa: od przepompowni w Nowych Skalmierzycach przez Kościelną Wieś – Kolonia do komory połączeniowej
  Długość: 7,78 km
  Średnice w mm: 2 x Φ200 (tłoczny), 1x Φ500 (grawitacyjny)
   
 2. Kolektory miejskie w Kaliszu

  Ścieki z sieci kanalizacyjnej Kalisza wprowadzane są do dwóch kolektorów wybudowanych przez Spółkę „PROSNA” są to:

  Kolektor Główny
  Trasa: część I (od ul.Parczewskiego, wzdłuż ul.Wodnej do przepompowni przy ul. Złotej)
  część II (od ul. Częstochowskiej wzdłuż Trasy Bursztynowej do połączenia z kolektorem Winiary)
  Długość: ok. 3,1 km
  Średnice w mm: Φ300 – Φ1200

  Kolektor Winiary oraz Winary – Nestle
  Trasa: od Osiedla Winiary oraz zakładu Nestle, przez osiedle Rajsków, wzdłuż kanału Bernardyńskiego do przepompowni PWiK przy ul. Złotej
  Długość: ok. 8,4 km
  Średnice w mm: Φ200 – Φ1200
  Spółka Wodno-Ściekowa „PROSNA” jest właścicielem wybudowanych kolektorów i prowadzi obecnie ich eksploatację.
   
 3. Przepompownia ścieków w Kaliszu
  Ścieki z Kalisza pompowane są do oczyszczalni przez przepompownię „Główną” przy ulicy Złotej w Kaliszu, której właścicielem jest PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu.
  Dostosowując przepompownię ścieków do współpracy z GOŚ, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu przeprowadziło modernizację tego obiektu. W ramach tej inwestycji zainstalowano 4 pompy typu FLYGT o wysokości podnoszenia 40 m słupa wody, wydajności 218 l/s i mocy 125 kW każda, co daje możliwość przepompowania ok. 30.000 m3/d ścieków. Przepompownia wyposażona została w automatyczną 6 mm kratę schodkową wraz z podajnikiem odwadniającym i przenośnikiem ślimakowym. Wykonano nowoczesną część energetyczną z 13-to polową rozdzielnią, rozdzielnią NN wraz z automatyką pracy pomp, dwoma transformatorami SN i agregatem prądotwórczym. Gwarantuje to bezobsługową i niezawodną pracę przepompowni, a mechaniczne podczyszczenie ścieków chroni pompy i rurociąg tłoczny przed uszkodzeniami.
   
 4. Przepompownia ścieków w Skalmierzycach
  Ścieki z Nowych Skalmierzyc pompowane są przez dwie przepompownie ścieków pracujące na wspólnym kolektorze ciśnieniowym. Są to:

  Przepompownia „Główna” (PG) przy ul. Bielawskiej w Skalmierzycach
  Przepompownia jest obiektem typowym o konstrukcji żelbetowej. Wyposażona została w dwie pompy o mocy 38 kW i wydajności 95 m3/h z możliwości dalszej rozbudowy. Przepompownia posiada agregat prądotwórczy. W ramach doposażenia tego obiektu przewidziano uruchomienie monitorowania pracy przepompowni oraz wyposażenie jej w system automatycznego poboru próbek ścieków.

  Przepompownia „Bioblok” (PB) w Nowych Skalmierzycach
  Przepompownia PB powstała przez modernizację istniejącej już przepompowni na terenie oczyszczalni ścieków „Bioblok” w Nowych Skalmierzycach. Wyposażona została w dwie pompy KSB o mocy 7,5 kW i wydajności 54 m3/h w wykonaniu w wersji przeciwwybuchowej. Pompy zamontowane są w zbiorniku o konstrukcji żelbetowej za pomocą uniwersalnej stopy sprzęgającej. Sterowanie pracą pomp odbywa się przy pomocy układu elektronicznego mikroprocesorowego współpracującego z czujnikiem i przekaźnikiem hydrostatycznym.

  Obydwie przepompownie są własnością Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Skalmierzycach, który prowadzi eksploatację tych obiektów.