Budowa – fotografie historyczne

Zdjęcie 2. Budowa kolektora przerzutowego ścieków do oczyszczalni (marzec 1997 r.)
Zdjęcie 3. Widok na osadniki wtórne 7/3 i 7/4 oraz reaktor biologiczny 6/2 (lipiec 1999 r.)
Zdjęcie 4. Rozruch obiektów I etapu, budowa II etapu oczyszczalni (maj 2000 r.)
Zdjęcie 5. Rozruch hydrauliczny komory biologicznej 6/2 (kwiecień 2000 r.)