Podpisanie umowy dotyczącej rozbudowy części biologicznej oczyszczalni

W dniu 25.08.2016 r. została podpisana umowa pomiędzy Hydro-Marko a Spółką Wodno-Ściekową „Prosna” z Kalisza, na rozbudowę części biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Kucharach.