Stacja usuwania SILOKSANÓW z biogazu

Usuwanie siloksanów z biogazu jest absolutnie niezbędne do zapewnienia dobrej wydajności często używanych urządzeń, w których stosuje się biogaz, takich jak: silniki spalinowe o spalaniu wewnętrznym, kotły, turbiny gazowe, itp. Osady z dwutlenku krzemu (krzemionki) lub krzemianów mogą powodować zużycie tych maszyn, zaburzać równowagę pracy, zatykać przewody i wywoływać inne problemy.

Biogazy i gazy wysypiskowe mogą zawierać jedną lub więcej odmian siloksanów, w zależności od składu organicznego surowca poddawanego fermentacji beztlenowej lub składowanego na wysypisku śmieci. Przy spalaniu paliwa biogazowego zawierającego siloksany w turbinach gazowych, kotłach lub silnikach spalinowych, wytrąca się osad z twardej krzemionki (SiO2) lub krzemianów (SixOy), który zalega następnie na głowicach cylindrów, tłokach, łopatach turbin i powierzchniach wymienników ciepła. Powoduje to zużywanie się urządzeń, ich nierównomierną pracę, zatykanie się przewodów i inne poważne problemy w maszynach. W przypadku silników spalinowych o spalaniu wewnętrznym, osad na tłokach i głowicach cylindrów ma wysoce ścierne działanie. Nawet jego niewielka ilość może spowodować redukcję mocy silnika (10-20%), dwukrotnie częstszą potrzebę wymianę oleju a także uszkodzenie silnika i w efekcie nawet jego awarię.

W sierpniu 2016 firma CES dostarczyła i uruchomiła układ do osuszania i usuwania siloksanów z biogazu