Artykuł nt. Oczyszczalni Ścieków w Kucharach

Ukazał się artykuł w kwartalniku „Kierunek WOD-KAN” (nr 4/2016) nt. Oczyszczalni Ścieków w Kucharach