Spółka Wodno – Ściekowa Prosna „Liderem 30-lecia Wolności RP”

Decyzją Rady Programowej i Organizatorów Ogólnopolskiego Programu Umacniania Wiarygodności „Sylwetki i Marki 30-lecia Wolności RP”, kaliska Spółka Wodno – Ściekowa Prosna uhonorowana została nagrodą „Lider 30-lecia Wolności RP”. Statuetkę i dyplom odebrał podczas gali w Warszawie m.in. prezes Zarządu Spółki Jerzy Czuba.

24 stycznia 2020 r. w Sangate Hotel Airport w Warszawie odbyła się gala „Sylwetki i Marki 30-lecia Wolności RP”, podczas której nagrodzone zostały podmioty świadczące o sile polskiej gospodarki: liderzy i marki, firmy i instytucje innowacyjne i rzetelne oraz ci, którzy na przestrzeni ostatnich 30 lat przyczynili się rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli wojewodowie i marszałkowie poszczególnych województw, a wsparcia udzieliły izby gospodarcze oraz organizacje regionalne i branżowe.

Galę otworzył Robert Składowski – prezes Federacji Przedsiębiorcy.pl. Słowa uznania przekazali zgromadzonym także Janusz Pietkiewicz – wiceprezydent Pracodawców RP oraz Janusz Piechociński – wicepremier, minister gospodarki w latach 2012 – 2015, a obecnie prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja.

Z ramienia Spółki Wodno – Ściekowej Prosna statuetkę i dyplom odebrał Jerzy Czuba – prezes Zarządu Spółki. W Gali udział wzięli także: Grzegorz Kulawinek – członek Zarządu i wiceprezydent Miasta Kalisza, Leszek Aleksandrzak – zastępca dyrektora Spółki oraz Paweł Michalak – główny księgowy.

Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl jest organizacją reprezentująca interesy pracodawców w Polsce, powołaną na rzecz budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorców w Polsce oraz reprezentowania ich interesów wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji publicznej.