Zakończono remont odcinka kolektora tłocznego DN800 w Kościelnej Wsi

W dniu 14.09.2020r zakończono inwestycję pn. „Remont odcinka kolektora tłocznego DN 800 w Kościelnej Wsi wraz z organizacją robót, wymianą zużytej armatury oraz uszczelnieniem komór- od komory W7 do końcówki rur PEHD ”, którą zrealizowano na podstawie umowy nr 8/SWŚ/2020 z dnia 25.03.2020r.  

Głównym wykonawcą robót była firma AARSLEFF Sp. z o.o. z  Warszawy.

Wartość całkowita inwestycji wyniosła netto: 6 079 909,50 zł

Roboty wykonano w terminie: od 08.04.2020 r do 31.08.2020 r.

Zakres wykonanych prac:

 • wykonanie prac pomiarowych kanału,
 • szczegółowa analiza stanu rurociągów w celu doboru rękawa,
 • wykonanie wykopów montażowych wraz z rozcięciem rurociągu i demontażem elementów w celu wykonania renowacji,
 • zapewnienie przepływu ścieków poprzez budowę tymczasowego rurociągu (bypassu) z rur polietylenowych (PE PEHD) o średnicy zewnętrznej 630mm i długości 1500m,
 • hydrodynamiczne czyszczenie rurociąguwraz z inspekcją CCTV przed oraz po renowacji rurociągu,
 • wykonanie renowacji rękawem termoutwardzalnym firmy AARSLEFF o łącznej długości 1165m,
 • wykonanie remontu komór wraz z wymianą armatury, wg. warunków technicznych,
 • odtworzenie rurociągu w miejscach przecięcia wraz z zasypaniem wykopów,
 • wykonanie niezbędnych prób i badań,
 • wykonanie prac porządkowych i odtworzeniowych,
 • roboty dodatkowe: wymiana zasuwy DN800 w komorze przedziałowej W4