Zakończono rozbudowę części biologicznej

Na początku listopada 2018 r. zakończone zostały prace przy rozbudowie części biologicznej oczyszczalni, powstał nowy ciąg technologiczny, który składa się z następujących obiektów:

  • selektora o objętości 345 m ³
  • reaktora biologicznego Carrousel  2000 o objętości 8750 m ³
  • dwóch osadników wtórnych, każdy o objętości 3100 m ³
  • pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego
  • zbiornika osadu nadmiernego
  • zbiornika buforowego osadu przefermentowanego
  • stacji dozowania koagulantu glinowego
  • pompowni części pływających,
  • instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 KW

Inwestycja została zrealizowana przy udziale środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Kwota pozyskanej dotacji wyniosła: 11.255.700,00 PLN