Postępowanie przetargowe na wykonanie studium lokalizacji rurociągu tłocznego DN800 w Kaliszu.


Postępowanie przetargowe na wykonanie lokalizacji rurociągu tłocznego Ø800 mm, które będzie przesłanką do wyboru lokalizacji i opracowania projektu technicznego dla drugiej nitki rurociągu tłocznego od Pompowni Głównej na ul. Złotej w Kaliszu do komory przełączeniowej i odwodnienia W22 – zlokalizowanej przy ul. Poznańskiej w Kaliszu.

ogłasza

Spółka Wodno-Ściekowa „Prosna”

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu, według zasad zawartych w załącznikach:

Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym

Pozostałe dokumenty:

Informacja RODO

oferta ważna do 31.01.2022

przeprowadzanego zgodnie z Art. 701 i następnych Kodeksu Cywilnego

(odwołanie do poszczególnych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) ma charakter pomocniczy)

Data ogłoszenia: 12 stycznia 2022.